Dịch vụ giải thể công ty uy tín, chuyên nghiệp

Dịch vụ giải thể công ty

Khi bạn không còn khả năng duy trì hoạt  mại của công ty, bạn cần thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, công ty, Tuy nhiên, quá trình giải thể doanh nghiệp cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà. Điều này khiến nhiều chủ doanh nghiệp mệt mỏi vì không biết bắt đầu từ đâu và nên làm như thế nào? Luật FADI hiểu nỗi băn khoan này và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ giải thể công ty nhanh chóng nhất, chuyên nghiệp nhất.

Những trường hợp công ty cần giải thể 

Giải thể công ty là việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty hoặc doanh nghiệp. Có rất nhiều lý do khiến các doanh nhân sau khi đăng ký kinh doanh đưa ra quyết định giải thể sau một thời gian hoạt động như: Có thể do hoạt động kinh doanh không đạt các mục tiêu đã đề ra; cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị giải thể theo quy định của pháp luật;…

Doanh nghiệp sẽ giải thể theo hai trường hợp như sau:

Trường hợp giải thể tự nguyện: Giải thể theo quyết định của chủ công ty, chủ doanh nghiệp; giải thể theo quyết định của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; giải thể doanh nghiệp/ công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH; giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Trường hợp giải thể theo quy định pháp luật: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng phần vốn góp, vốn cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp khiến số lượng thành viên trong 6 tháng liên tục của công ty không đủ mà không có hành động làm thủ tục chuyển đổi loại hình kinh doanh doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp/ công ty 2022

Thực tế cho thấy, nhiều người ái ngại với quy trình thực hiện thủ tục giải thể công ty vì hồ sơ phức tạp, tốn nhiều thời gian giải quyết nên không có thông báo tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể, dù công ty không đi vào hoạt động. 

Việc này trực tiếp khiến các chủ sở hữu doanh nghiệp thiệt hại tăng dần về tài sản và khiến công việc quản lý doanh nghiệp của nhà nước gặp khó khăn. Đối với việc giải thể, công ty/ doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đối với nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, khoản nợ đối với đối tác và lương lĩnh của người lao động.
 • Doanh nghiệp không nằm trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại hoặc Tòa Án.
 • Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán sẽ phải làm thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản 2014.
Dịch vụ giải thể công ty
Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán phải làm thủ tục phá sản theo quy định Luật phá sản 2014

Thủ tục thực hiện giải thể doanh nghiệp 2022

Thủ tục giải thể công ty theo hai trường hợp: Giải thể theo quyết định của chủ sở hữu và giải quyết theo quyết định pháp luật. Về cụ thể như sau:

Đối với trường hợp giải thể kinh doanh theo quyết định của Tòa Án

Đối với các trường hợp công ty bị giải thể do thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Chuyển đổi tình trạng pháp lý doanh nghiệp 

Ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể của Tòa Án, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển đổi tình trạng pháp lý của doanh nghiệp từ đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia.

Bước 2: Triệu tập nhân sự liên quan, đưa ra quyết định giải thể

Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể công ty theo quyết định của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập nhân sự, tham gia cuộc họp quyết định giải thể. Quyết định này là của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH; của Đại hội đồng CĐ đối với công ty CP.

Doanh nghiệp giải thể khi này phải gửi các giấy tờ, tài liệu như sau:

 • Quyết định giải thể của Tòa Án hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách tổng hợp các chủ nợ và phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ, yêu cầu rõ ràng: địa điểm, phương thức và cách thức thanh toán, thời hạn thanh toán nợ.

Những giấy tờ trên cần được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền sau đây:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp/ công ty đã đăng ký hoạt động.
 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp của công ty/ doanh nghiệp giải thể.
 • Người lao động thuộc công ty/ doanh nghiệp giải thể.
 • Niêm yết thông tin công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp/ công ty giải thể.
 • Các chủ nợ của doanh nghiệp/ công ty giải thể.
Dịch vụ giải thể công ty
Doanh nghiệp cần có cuộc họp triệu tập nhân sự thông báo về việc giải thể công ty

Bước 3: Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp/ công ty

Sau thời gian 180 ngày kể từ ngày có thông báo về tình trạng giải thể mà không có sự phản đối từ bên liên quan nào, hoặc trong 5 ngày làm việc từ ngày nhận được đề nghị giải thể của doanh nghiệp, phòng ĐKKD sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp và chuyển tình trạng pháp lý của công ty/ doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp

Thủ tục giải thể đối với tất cả các loại hình kinh doanh doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ hồ sơ, còn trình tự chung khi thực hiện thủ tục là giống nhau:

Bước 1: Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu cần làm thủ tục với Tổng Cục Hải Quan

Theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục Hải Quan nếu có hoạt động xuất nhập khẩu.

Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục Hải Quan đúng quy định bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận doanh nghiệp/ công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu được cấp).
 • Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan quản lý thuế

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan quản lý thuế khi tiến hành giải thể.

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế doanh nghiệp bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của công ty/ doanh nghiệp.
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định giải thể của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH; quyết định giải thể của Đại hội đồng CĐ đối với Công ty CP.
 • Biên bản cuộc họp giải thể doanh nghiệp của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông.
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty/ doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp có hoạt động thương mại xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế từ Tổng cục Hải Quan.
Dịch vụ giải thể công ty
Doanh nghiệp cần thực hiện thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan QL thuế

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp cần gửi lên phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản thông báo giải thể công ty/ doanh nghiệp.
 • Văn bản quyết định giải thể công ty/ doanh nghiệp.
 • Biên bản họp về việc giải thể công ty/ doanh nghiệp.
 • Biên bản thanh lý tài sản doanh nghiệp sau giải thể.
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
 • Xác nhận đóng mã số thuế doanh nghiệp.
 • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết còn tồn động của doanh nghiệp (nếu có).
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký công ty/ doanh nghiệp.
 • Thông báo hủy mẫu dấu theo mẫu được cấp.

Lưu ý

Đối với các trường hợp doanh nghiệp được thành lập từ trước năm 2015 có sử dụng con dấu do cơ quan CA cấp, cần phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan CA. Hồ sơ trả con dấu bao gồm những giấy tờ sau:

 • Công văn xin trả mã dấu.
 • Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do cơ quan CA cung cấp.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của công ty/ doanh nghiệp.
 • Ngoài việc gửi thông báo giải thể tới phòng ĐKKD, chủ doanh nghiệp còn phải gửi văn bản thông báo, văn bản quyết định giải thể của mình tới người lao động và trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Lưu ý, giấy tờ này cần phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết

Sau thời hạn 180 ngày, tính từ ngày nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp mà không có sự phản đôi từ các bên liên quan bằng văn bản, cơ quan ĐKKD sẽ chuyển đổi tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về ĐKKD sang tình trạng giải thể, đồng thời sẽ có thông báo về việc giải thể công ty/ doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty
Thời hạn giải quyết giải thể doanh nghiệp diễn ra trong 180 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận đề nghị

Dịch vụ giải thể công ty uy tín tại Luật FADI

 • Trong dịch vụ giải thể công ty của Luật FADI, các bạn sẽ được tư vấn chi tiết các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể doanh nghiệp/công ty tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp/ công ty có trụ sở chính.
 • Luật FADI giúp khách hàng thực hiện đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Luật FADI giúp khách hàng thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp/ công ty.
 • Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể doanh nghiệp/công ty.
 • Chúng tôi hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, giao dịch với có quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Chúng tôi hỗ trợ soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Luật FADI tư vấn chính xác các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp/ công ty.

Kết luận

Trên đây, luật sư của FADI đã tư vấn miễn phí tới các bạn một số vấn đề cơ bản trong dịch vụ giải thể công ty nói chung. Các bạn sẽ không cần quá lo lắng với các thủ tục khó và phức tạp này. Vì Luật FADI chúng tôi có thể tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải thể công ty nhanh chóng với mọi thủ tục của cơ quan chức năng mà chi phí hoàn toàn cạnh tranh. Liên hệ ngay tới Luật FADI qua hotline 0867621662 để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí!