BÁO GIÁ DỊCH VỤ tư vấn hỗ trợ THÀNH LẬP CÔNG TY

Thành lập

1,100,000 /Gói
 • Tư vấn đặt tên công ty
 • Tư vấn vốn đăng ký
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
 • Nhận số điều lệ hoạt động công ty
 • Nhận đăng ký kinh doanh tại nhà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Nhận dấu tròn công ty và dấu chức danh tại nhà

Tư vấn gói này

Cơ bản

2,700,000 /Gói
 • Tư vấn đặt tên công ty
 • Tư vấn vốn đăng ký
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
 • Nhận số điều lệ hoạt động công ty
 • Nhận đăng ký kinh doanh tại nhà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Nhận dấu tròn công ty và dấu chức danh tại nhà
 • Đăng ký chữ ký số gói 3 năm (có thiết bị token)
 • Nộp tờ khai thuế ban đầu
 • Đăng ký chức năng nộp thuế điện tử
 • Đăng ký chức năng bảo hiểm điện tử
 • Đăng ký chức năng hải quan điện tử
 • Khai báo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập
 • Miễn phí 6 Tháng Khai thuế

Tư vấn gói này

Đầy đủ

3,800,000 /Gói
 • Tư vấn đặt tên công ty
 • Tư vấn vốn đăng ký
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty
 • Nhận số điều lệ hoạt động công ty
 • Nhận đăng ký kinh doanh tại nhà do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Nhận dấu tròn công ty và dấu chức danh tại nhà
 • Đăng ký chữ ký số gói 3 năm (có thiết bị token)
 • Nộp tờ khai thuế ban đầu
 • Đăng ký chức năng nộp thuế điện tử
 • Đăng ký chức năng bảo hiểm điện tử
 • Đăng ký chức năng hải quan điện tử
 • Khai báo thuế cho doanh nghiệp mới thành lập
 • Cấp cho doanh nghiệp gói hóa đơn điện tử 300 số
 • Hỗ trợ, hướng dẫn xuất hóa đơn 24/7
 • Tư vấn thuế và kế toán thuế
 • Miễn phí 6 Tháng khai thuế

Tư vấn gói này

GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP

chữ ký số